8-ste Rolder Golfcup

2018. De in de voormalige gemeente Rolde woonachtige spelers van de golfclub De Semslanden en spelers van andere golfclubs zijn hierbij uitgenodigd voor het golftournooi om de Rolder Golfcups.
Er wordt gespeeld om 2 cups (een voor de dames en een voor de heren).
Het evenement wordt gehouden bij De Semslanden.

Golfers van de Semslanden melden zich aan via de website van De Semslanden  (inloggen in ledengedeelte).

Golfers die elders spelen kunnen zich inschrijven via een e-mail aan Bea Knollema (knollemapietbea@yahoo.com).

De wedstrijd begint (shotgun) om 13.00 uur.
De inloop is van 11.30 – 12.30 uur.
Het inleggeld voor de wedstijd bedraagt Euro 5,- per persoon.
De koffie met krentewegge wordt aangeboden aan alle deelnemers bij binnenkomst.

Diner na afloop
Na de wedstrijd wil men de dag graag gezamenlijk met een diner (vlees of vis) afsluiten.
Men gaat er van uit dat de deelnemers hieraan deelnemen. Bij aanmelden gelieve vis of vlees op te geven.
De kosten van het diner bedragen Euro 12,50 p.p. drankjes exclusief.

Partners die niet meedoen met de wedstrijd, zijn uiteraard ook van harte welkom bij het diner.
Wel gaarne doorgeven aan Bea Knollema (knollemapietbea@yahoo.com)

Het organisatiecomite bestaat uit Bea Knollema, Rolf Veneboer, Derk Jan Lesman.

PS
Op inititatief van de wedstrijdcommissie die verantwoordelijk is voor de wedstrijdkalender, is afgesproken dat de Rolder Cup, Gieter Cup en de Gasselte Cup alleen op zaterdag 8 september 2018 worden gehouden. Ieder dorp speelt zijn eigen wedstrijd, waarbij de Rolder Cup een eigen ruimte heeft in het restaurant (richting de 9-de hole van Boerveen, zichtbaar aan de Rolder vlag).
Extra is een door de wedstrijdcommissie in het leven geroepen Hondsrug Trofee die wordt bepaald door de zeven beste stableford scores per dorp. Het dorp met de meeste punten wint de trofee.