Lidmaatschap opzeggen

Door het invullen van onderstaand formulier meld je je af. Het kan ook door ALLE gevraagde gegevens over te nemen in een brief of e-mail. Als je voor 1 december opzegt, houden we geen contributie meer in m.i.v. het volgende verenigingsjaar.

Jammer dat u wilt opzeggen, maar bedankt voor de steun die we mochten ontvangen. Alleen volledig ingevulde opzeggingen kunnen we verwerken.

De heerMevrouwFamilie

Voorletters (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Aantal personen dat op onderstaand adres nog wel lid blijft (0 = geen, 1 = enkeltarief en meer is gezinstarief) (verplicht):

Adres en huisnummer (verplicht):

Postcode en woonplaats (verplicht):

Uw e-mailadres (verplicht als u een bevestigingsbericht wilt ontvangen):

Telefoonummer (voor eventueel navraag)

Reden van opzegging

Uw IBAN Bankrekeningnummer waarvan wij tot dusverre de contributie hebben afgeschreven (verplicht):

Exacte tenaamstelling van uw bankrekeningnummer (verplicht):

 
 
Ik wens mijn lidmaatschap van de vereniging m.i.v. het volgende verenigingsjaar te beëindigen.

Ik trek vanaf het volgend verenigingsjaar mijn toestemming voor automatische incasso van de contributie in. Vink dit niet aan als er nog leden op het adres achterblijven.

Ik wens geen nieuwsbrieven van de OVVR meer te ontvangen.

[recaptcha]