Lid worden van de OVVR

Al achthonderd leden gingen je voor! Met je lidmaatschap maak je o.a. de Paasmarkt, Palmpasentocht en de Roldermarkt mogelijk.

Alleenwonenden betalen € 5,- per jaar en (echt)paren en gezinnen betalen € 8,-  per jaar per adres. Betaling per automatische incasso bespaart ons veel werk.

Door het invullen van onderstaand formulier meld je je aan. De contributie wordt dan jaarlijks in de zomer automatisch geïncasseerd. Mocht je het onverhoopt niet eens zijn met een incasso, dan kun je deze laten terugstorten via je bank of een mail sturen naar penningmeester@ovvr.nl. Tegenwoordig is een getekend formulier nodig. Je kunt dit formulier printen, scannen en opsturen en anders zoeken we wel even contact op het opgegeven adres. Opzeggen moet voor 1 december plaatsvinden. Alles kan via e-mail of brief of formulier op de website.

Je verklaart kennis te hebben genomen van de privacypolicy van de OVVR  http://www.ovvr.nl/privacyvoorwaarden/

De heerMevrouwFamilie

Voorletters (verplicht):

Achternaam (verplicht):

Aantal personen op uw adres dat lid wordt (1 = enkeltarief en meer is gezinstarief) (verplicht):

Adres en huisnummer (verplicht):

Postcode en woonplaats (verplicht):

Uw e-mailadres (verplicht voor het bevestigingsbericht):

Telefoonummer

Uw IBAN Bankrekeningnummer (verplicht):

Exacte tenaamstelling van uw bankrekeningnummer (verplicht):

 
 
aub vakje aanstippen - Ik ga akkoord met de automatische incasso van de contributie. Dit is per jaar € 5,- voor alleenwonenden en/of € 8,- voor (echt)paren en gezinnen op hetzelfde adres. De hoogte van de contributie kan door de ALV worden bijgesteld.

aub vakje aanstippen - Ik ga tot wederopzegging akkoord met ontvangst van de e-mailnieuwsbrief van de OVVR.