Bestuur OVVR

 • Voorzitter: vacant
 • Vice-voorzitter: Paul Tahalele
 • Secretaris: Jacco Fluks
 • Penningmeester: Tjeerd van der Meulen
 • Bestuurslid Boermarke: Bertus Hagting
 • Bestuurslid sponsoren : Rieks Hoenderken
 • Bestuurslid: Tienus Berkepies

 

Vacatures

De OVVR is op zoek naar een voorzitter, een coördinator Facilitair en een coördinator Vrijwilligers.
Zoek aub even contact met iemand van het bestuur als je interesse hebt of iemand kent die interesse heeft.

 

Commissies

 • Roldermarkt: Rieks Hoenderken voorzitter
 • Facilitair: (vacant) coördinator
 • Koningsdag: Jacco Fluks coördinator (secretaris@ovvr.nl)
 • Ledenadministratie: Jan Kroes tfn 0592-242 923 of e-mail leden@ovvr.nl
 • Markten: Paul Tahalele coördinator
 • Paasmarkt: Rick Buring coördinator
 • Palmpasen: (vacant) coördinator
 • PR: (vacant) coördinator
 • Rockin’ Rolde: Paul Tahalele coördinator
 • Sponsorrelaties: Rieks Hoenderken coördinator
 • Vrijwilligers: (vacant) coördinator

 

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement van de OVVR zijn voor leden opvraagbaar via de contactpagina.