Op donderdag 16 maart om 20.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van de OVVR plaats. Deze wordt gehouden in Café Restaurant Hofsteenge te Rolde.

U vindt hier de agenda.

Algemeen deel
Opening, mededelingen, ingekomen stukken en notulen.

Verslagdeel
Algemeen verslag 2016 en Financieel verslag 2016.

Thema en dialoog
Tekort aan bestuursleden en vrijwilligers.

Vooruitzichten
Voornemens en activiteiten in 2017.

Afsluitend deel
Rondvraag en sluiting.